CHỐNG ẨM

GIẤY LÓT CHO CONTAINER

Vải không dệt

BĂNG KEO

NÔNG SẢN

BAO ĐAY VÀ BAO PP

thông tin liên hệ
Mrs. Huỳnh Hà
- 0903 662 045

Mr. Khanh
Kinh doanh
0903 012 259 - 0909 711 363

Chia sẻ lên:
Túi chống ẩm Asolute Dry

Túi chống ẩm Asolute Dry

Mô tả chi tiết
http://lehavietgroup.com/img_products/172/tui chong am 1.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi chống ẩm Silica Gel
Túi chống ẩm Silica Gel
Túi chống ẩm Clay
Túi chống ẩm Clay
Túi chống ẩm Asolute Dry
Túi chống ẩm Asolute Dry
Túi chống ẩm Desiccant Bag
Túi chống ẩm Desiccant Bag
ABSOLUTE DRY 1KG
ABSOLUTE DRY 1KG
Túi chống ẩm Desiccant Bag
Túi chống ẩm Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Container Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Conta...
ABSOLUTE STRIP 2KG
ABSOLUTE STRIP 2KG
Túi chống ẩm container Container Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Conta...