CHỐNG ẨM

GIẤY LÓT CHO CONTAINER

Vải không dệt

BĂNG KEO

NÔNG SẢN

BAO ĐAY VÀ BAO PP

thông tin liên hệ
Mrs. Huỳnh Hà
- 0903 662 045

Mr. Khanh
Kinh doanh
0903 012 259 - 0909 711 363

Vải không dệt

Vải không dệt nhập khẩu Định lượng 40
Vải không dệt nhập khẩu Định lượng 40
Vải không dệt nhập khẩu Định lượng 120gr
Vải không dệt nhập khẩu Định lượng 120gr