CHỐNG ẨM

GIẤY LÓT CHO CONTAINER

Vải không dệt

BĂNG KEO

NÔNG SẢN

BAO ĐAY VÀ BAO PP

thông tin liên hệ
Mrs. Huỳnh Hà
- 0903 662 045

Mr. Khanh
Kinh doanh
0903 012 259 - 0909 711 363

Thanh/Dây chống ẩm

Thanh treo Dry Insert
Thanh treo Dry Insert
Dây chống ẩm Dehumidifier Sachet
Dây chống ẩm Dehumidifier Sachet
Dây treo Dry Dragon
Dây treo Dry Dragon
Dây treo Dry Strip
Dây treo Dry Strip
THANH TREO CONTAINER DRI II
THANH TREO CONTAINER DRI II
Dây chống ẩm
Dây chống ẩm