CHỐNG ẨM

GIẤY LÓT CHO CONTAINER

Vải không dệt

BĂNG KEO

NÔNG SẢN

BAO ĐAY VÀ BAO PP

thông tin liên hệ
Mrs. Huỳnh Hà
- 0903 662 045

Mr. Khanh
Kinh doanh
0903 012 259 - 0909 711 363

SẢN PHẨM CHỐNG ẨM

Túi chống ẩm Silica Gel
Túi chống ẩm Silica Gel
Túi chống ẩm Clay
Túi chống ẩm Clay
Dây chống ẩm Dehumidifier Sachet
Dây chống ẩm Dehumidifier Sachet
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Hạt chống ẩm White Silicagel
Hạt chống ẩm White Sil...
Hạt chống ẩm White Silicagel
Hạt chống ẩm White Sil...
Hạt chống ẩm White Silicagel
Hạt chống ẩm White Sil...
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Gói hút ẩm silica gel
Dây treo Dry Dragon
Dây treo Dry Dragon
Dây treo Dry Strip
Dây treo Dry Strip
Dây chống ẩm
Dây chống ẩm
Hat chống ẩm Clay
Hat chống ẩm Clay
Túi chống ẩm Asolute Dry
Túi chống ẩm Asolute Dry
Túi chống ẩm Desiccant Bag
Túi chống ẩm Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Container Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Conta...
Túi chống ẩm container Container Desiccant Bag
Túi chống ẩm container Conta...
Hút ẩm Silicagel 2gr
Hút ẩm Silicagel 2gr
Hút ẩm Silicagel 1.2gr
Hút ẩm Silicagel 1.2gr
Hút ẩm Silicagel 1.2 gr
Hút ẩm Silicagel 1.2 gr
Hút ẩm Silicagel 6gr
Hút ẩm Silicagel 6gr

GIẤY LÓT CHO CONTAINER

Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Carton
Giấy Carton
Dịch vụ dán giấy lót trong container
Dịch vụ dán giấy lót t...
Dịch vụ dán giấy lót trong container
Dịch vụ dán giấy lót t...
Dịch vụ dán giấy lót trong container
Dịch vụ dán giấy lót t...

Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm

Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Không Dệt Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Không Dệt ĐO...
Túi Vải Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Đựng Hạt Chống Ẩm
Túi Vải Đựng Hạt...

NÔNG SẢN

Cà phê hạt
Cà phê hạt
Cà phê hạt
Cà phê hạt
Cà phê hạt
Cà phê hạt
Hồ tiêu
Hồ tiêu
Hạt tiêu
Hạt tiêu

BĂNG KEO

Băng keo vàng
Băng keo vàng
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo trong
Băng keo trong

Than sạch, than không khói

Than sạch không khói, than mùn cưa
Than sạch không khói, than mùn cưa
Than sạch không khói, than mùn cưa
Than sạch không khói, than mùn cưa
Than sạch không khói, than mùn cưa
Than sạch không khói, than mùn cưa

Cung ứng tiêu đen xuất khẩu

Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Kho hàng
Tiêu đen xuất khẩu
Tiêu đen xuất khẩu
Cung ứng tiêu đen xuất khẩu
Cung ứng tiêu đen xuất khẩu